Kontakt / Kontaktpersoner
 

Kontaktpersoner

Mailadresse: info@pilgrimmors.dk

 Bestyrelsen i Pilgrim Mors

Poul Erik Olsen (formand og kontaktperson)
Mobil 23 36 23 14
 
Mogens Skjærbæk (kasserer)
Mobil 50 96 96 27
 
Conny Stelsig Sørensen (sekretær)
Tlf. 97 76 11 00
Mobil 40 84 23 59
conny@karby-moebler.dk 
 
Ellen Weisberg
Tlf. 97 76 12 32
Mobil 20 43 58 40
ellenweisbjerg@gmail.com
 
Inger Nielsen
Tlf. 97 76 12 53
Mobil 40 12 29 20
 
Anne Heide
Mobil 25 13 47 96
 
Charlotte Kristine Kristensen 
Mobil 26 27 59 53
 
Kirsten Iversen
Mobil: 27 85 22 04
 
Pilgrim Mors 2012
2012 pilgrim
skov og strand
Da Vinci broen, Karby